Nowatorskie przedsięwzięcie

Jurajski Agro Fresh Park innowacyjne rozwiązanie na rynku hurtu rolno- spożywczego w centrum Polski przy autostradzie A1 k/ Częstochowy.

Breadcrumbs

JURAJSKI AGRO FRESH PARK jest Spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa, opierającą się o założenie partnerstwa biznesowego wszystkich partnerów rynku rolnego i spożywczego. JAFP będzie odgrywał wiodącą rolę w łańcuchu wartości, pełniąc rolę integratora rynku od dostawców produktów rolniczych i ogrodniczych, poprzez usługi poprodukcyjne i przetwórstwo, aż po ośrodki dystrybucji, sprzedaży i konsumentów ostatecznych.

opis przedwsiewziecia 01

Działania inwestycyjne polegać będą na budowie czterech nowoczesnych hal o powierzchni 10.000 m2 każda o funkcjach operacyjnych i magazynowych oraz budynku administracyjno – biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i parkingową, sieciami uzbrojenia terenu i obiektamitowarzyszącymi.
Teren realizacji inwestycji jest doskonale skomunikowany: położenie tuż przy węzłach autostradowych „Mykanów” i „Rząsawa” nowo wybudowanej autostrady A-1.

W skład majątku JAFP wchodzi 280 ha nieruchomości położonych w granicach administracyjnych trzech gmin:

  • 52 ha gruntów w miejscowości Kościelec w gminie Rędziny, na których powstanie inwestycja Jurajskiego Agro Fresh Parku
  • 138 ha gruntów rolnych w miejscowości Lubojenka w gminie Mykanów, będącychczęścią zaplecza producenckiego dla przyszłej inwestycji
  • 88 ha gruntów w dzielnicy Rząsawa w Częstochowie przy węźle autostrady A-1, na których Spółka zamierza stworzyć Strefę Aktywności Gospodarczej

Partnerstwo biznesowe i bliska współpraca to wiodące przesłania JAFP, który prowadził będzie działania nakierowane na integrację podmiotów produkcyjnych i przetwórczych oraz wypracowanie zasad kooperacji gospodarczej, korzystnych dla wszystkich interesariuszy rynku, działających w całym łańcuchu wartości. JAFP oferował będzie szeroki zakres usług, zarówno w obszarze związanym z obrotem płodami rolnymi i ogrodniczymi, jak też usługami wspierającymi.
Długofalowe planowanie oraz stała współpraca z rolnikami, ogrodnikami, lokalnymi przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi oraz instytucjami wspierającymi sektor rolniczy i ogrodniczy, pozwoli na stworzenie narzędzi do systemowego wspierania zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całych grup organizujących się w łańcuchy wartości, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu częstochowskiego.

opis przedwsiewziecia 02opis przedwsiewziecia 03

JURAJSKI AGRO FRESH PARK będzie mógł tworzyć produkty flagowe lub wspierać podmioty przetwórcze, które będą kojarzone z regionem częstochowskim. Planowane są: sortowanie, przechowalnictwo, przetwórstwo, etykietowanie, certyfikacja produktów, pakowanie i branding. Dysponując pełnym spektrum produktów rolniczych i wyrobów przetworzonych z regionu, kraju oraz z importu, JAFP będzie mógł prowadzić działalność redystrybucyjną na terenie całej Polski, a istniejące nadwyżki wyrobów regionalnych wysyłać z powodzeniem na eksport.
Na terenie Polski funkcjonuje kilkanaście rynków hurtu, popularnie określanych jako "giełda rolno-spożywcza". Działają w modelu tradycyjnym: firmy te nie są właścicielami sprzedawanych towarów, a jedynie organizują warunki do prowadzenia sprzedaży. Koncepcja JAFP jest znacznie szersza. To innowacyjne przedsięwzięcie na rynku rolno-spożywczym w Polsce, które niewątpliwie wpłynie na jego rozwój i wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.