Informacje JAFP

Breadcrumbs

W dniu 05.10.2021 r. w siedzibie filii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7 został podpisany trójstronny list intencyjny w/s rozwoju terenu inwestycyjnego położonego w Częstochowie o pow. 88,1901 ha. Jest to obszar należący do spółki Jurajski Agro Fresh Park S.A., zlokalizowany w dzielnicy Rząsawy, z atrakcyjną lokalizacją w pobliżu węzła autostradowego Częstochowa Północ, położony pomiędzy nowo wybudowaną autostradą A1 a drogą krajową DK 1.

Uczestnikami porozumienia i sygnatorami listu intencyjnego były następujące strony:

1) Jurajski Agro Fresh Park S.A.:
    • Mirosław Matyszczak - Prezes Zarządu,
    • Artur Sokołowski - Wiceprezes Zarządu,
    • Monika Pohorecka - Wiceprezes Zarządu;

2) Władze Miasta Częstochowy:
    • Piotr Grzybowski - Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
    • Anna Król–Wiśniewska – p.o. Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju

3) Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.:
    • Janusz Michałek - Prezes Zarządu

list intencyjny art

 

Dostrzegając korzyści dla gospodarki lokalnej wynikające z rozwoju terenów inwestycyjnych, a także mając na uwadze aktywizację działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy strony podpisały dokument o współpracy, celem promocji terenu inwestycyjnego położonego w dzielnicy Rząsawy w pobliżu węzła autostradowego i stworzenia w przyszłości Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej grunty inwestycyjne należące do spółki JAFP S.A. Na mocy listu intencyjnego strony zadeklarowały powołanie zespołu, którego celem będzie opracowanie szczegółów działań promocyjnych w celu przyciągnięcia inwestorów i opracowanie harmonogramu działań zmierzających do aktywizacji obszaru. Potwierdza to atrakcyjność nieruchomości i jej znaczenie dla rozwoju Miasta, w tym możliwość stworzenia dużej ilości miejsc pracy, pozyskania nowych przedsiębiorców, zwiększenia potencjału gospodarczego Częstochowy.
Teren w całości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miasta Częstochowy w 2019 r., zakładającym przeznaczenie go na cele inwestycyjne, związane z logistyką, funkcjami produkcyjnymi, magazynowymi, obiektami handlowymi, nieuciążliwymi zakładami przemysłowymi.

List intencyjny został popisany w obecności Posła Ziemi Częstochowskiej Mariusza Trepki, Wicewojewody Śląskiego Roberta Magdziarza, kierownictwa Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie w osobach Dyrektora Konrada Jarzyńskiego i Zastępcy Dyrektora Teresy Pali, natomiast inicjatorem podpisania porozumienia był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł Ziemi Częstochowskiej Szymon Giżyński.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.